معرفی آیکن‌های ویرایشی در درس

~ 0 min
2015-04-26 08:27

مطابق تصویر، هر گاه شما در یک صفحه درسی حالت ویرایش را روشن نمایید مجموعه‌ای از آیکن‌های ویرایشی را ملاحظه می‌کنید.

آیکون های ویرایشی در درس

توضیح عملکرد تک تک این آیکن‌ها از این قرار است:

dock با کلیک بر روی این آیکن می‌توانید بلوک های اطراف را به گوشه‌ی صفحه منتقل کنید.

minimize با کلیک بر روی این آیکن در لبه بالای بلوک‌ها می‌توانید آنها را جمع کنید.

maximize با کلیک بر روی این آیکن می‌توانید بلوک‌هایی که قبلا جمع کرده‌اید را دوباره باز کنید.

 

setting آیکن چرخدنده،‌ علامت ویرایش یا پیکربندی هر ماژول،‌ منبع آموزشی یا بلوک است. با کلیک روی آن به قسمت تنظیمات ویرایشی بلوک یا منبع مورد نظر وارد می‌شوید.

show/hide  با کلیک بر روی آیکن «چشم» شما می‌توانید بلوکی را از دید کاربران پنهان کنید.

move با کمک این آیکن می‌توانید بلوک یا ماژول یا منبعی را جابه‌جا کرده و در جای دیگری قرار دهید.

 

add با کلیک روی آیکن + در پایین هر بلوک همانطور که از توضیح آن مشخص است امکان اضافه کردن یک فعالیت یا منبع فراهم می‌شود.

rename بعد از اضافه شدن یک منبع یا فعالیت با کلیک روی این آیکن، بدون وارد شدن به قسمت تنظیمات می‌توانید نام آن فعالیت یا منبع را تغییر دهید و بعد با زدن دکمه Enter آن تغییر را ثبت نمایید.

left right با کمک این آیکن‌ها شما می‌توانید منبع یا فعالیت موجود در یک بلوک را به سمت چپ یا راست حرکت دهید.

duplicate آیکن « تکثیر» به شما این امکان را می‌دهد که از یک منبع یا یک فعالیت یک کپی مشابه در همان درس جاری تهیه کرده و سپس آن را به تناسب نیاز خود ویرایش کنید.

remove با کلیک روی علامت « x » ضربدر می‌توانید فایل یا منبع یا فعالیت یا بلوکی را حذف کنید.

assignrole با کلیک روی آیکن « انتساب» می توانید نقش‌ها و مجوزها را برای یک فعالیت یا منبع تنظیم نمایید.

 

no group اگر کنار فعالیت یا منبعی این آیکن را مشاهده کنید به این معناست که این فعالیت به صورت فردی برای همه در دسترس است.

separategroup این آیکن نماینده قرار گرفتن یک منبع یا فعالیت در وضعیت دسترسی یا ارسال گروهی به صورت « گروه‌های مجزا» است.

visible group این آیکن نشان دهنده قرار گرفتن یک منبع یا فعالیت در وضعیت دسترسی یا ارسال گروهی به صورت « گروه‌های مرئی» است.

 

not complete اگر گزینه‌ی تکمیل فعالیت در یک درس فعال باشد، این جعبه خالی، نمایانگر تکمیل نشدن آن فعالیت یا مشاهده نشدن آن منبع است.

complete relative complete اگر گزینه‌ی تکمیل فعالیت در یک درس فعال باشد، این جعبه با تیک درون، آن نمایانگر انجام آن فعالیت یا مشاهده شدن آن منبع است.

 

 

امتیاز متوسط 0 (0 نظر)

شما می‌توانید دربارهٔ این مقاله نظر دهید