پ

  • پشتیبان‌گیری از مودل
    یک مودل نصب شده از سه قسمت تشکیل شده است. کد مودل دایرکتوری داده‌های مودل (moodledata directory) پایگاه داده (database) هر بار که می‌خواهید یک نسخهٔ پشتیبان کامل از ...