و

  • ویرایش محتوای دوره درسی
    ۱ حالت ویرایش ۲ اضافه کردن و حذف بلوک‌ها ۳ اضافه کردن و حذف فعالیت‌ها و منابع حالت ویرایش برای اینکه بتوانید محتوا و ساختار دورهٔ درسی خود را ...
  • ورود به سایت
    ورود به سایت برای ورود به سایت در ابتدا در نوار آدرس  کاوشگر اینترنت کامپیوتر خود (Address bar)، آدرس سایت را وارد نمایید تا صفحه‌ای مشابه ...
  • ویرایش مشخصات فردی
    برای ویرایش مشخصات فردی خود کافی است در هر صفحه ای که هستید ابتدا روی نام خود یا روی عبارت مشخصات فردی من در منوی بالای ...