ن

  • نصب پلاگین‌های جدید
    معماری مودل به صورتی است که امکانات و قابلیت‌مختلف را با استفاده از مجموعه‌ای از پلاگین‌ها فراهم می‌کند. می‌توان برخی از این پلاگین‌ها را حذف ...