پایگاه دانش فودلخبر

افتتاح پایگاه دانش فودل

پایگاه دانش فودل با هدف ایجاد پایگاهی برای پاسخگویی به پرسش‌های متداول کاربران در ارتباط با نرم‌افزار مودل ایجاد شده است.

آخرین تغییر:2017-02-22 23:34
نویسنده : مدیر سامانه

comment on this entry

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.