تعریف دورهٔ درسی جدید

~ 0 min
2014-04-11 14:58

برای تعریف یک دورهٔ درسی جدید از بلوک «تتظیمات» به صفحهٔ «مدیریت سایت > درس‌ها > ایجاد/ویرایش درس‌ها» بروید. در این قسمت می‌توانید طبقه‌های درسی جدیدی بسازید و در این طبقه‌ها دوره‌های درسی جدیدی را تعریف کنید.

به صورت پیش‌فرض طبقه‌ای با نام «متفرقه» وجود دارد. با کلیک بر روی نام این طبقه (یا هر طبقهٔ دیگری که می‌خواهید زیرطبقه‌ای در آن تعریف کنید یا یک دورهٔ درسی جدید در آن قرار دهید) وارد آن می‌شوید. در این قسمت می‌توانید دوره‌های درسی جدیدی بسازید یا اینکه دوره‌های موجود را بین طبقه‌ها یا زیرطبقه‌های مختلف جابه‌جا کنید.

امتیاز متوسط 4 (3 نظر)

شما می‌توانید دربارهٔ این مقاله نظر دهید